next_flash_href="/flash/zerge/201262.html";prev_flash_href="/flash/zerge/201264.html";
header();
adjs("s003");
adjs("s004");

介绍信息

内容标题: 小蚂蚁

发布时间: 2012-03-19

所属列表: 中文儿歌

简要信息:小蚂蚁,真有趣,头上长着小触须。小蚂蚁,有情意,见面点头讲礼仪。小蚂蚁,有秩序,走路排队好整齐。小蚂蚁,最勤快,分工明确守信誉

展开···
showDetail();
adjs("s005");